top of page

Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi

www.kalptenbire.com, Kemercity3 Çeşmebaşı Cd. Çalışkan Sok. No:14 C/2 Göktürk, Eyüp/İstanbul adresinde yerleşik merkezi olan, 10195283706 TC Kimlik numaralı ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ.’ne (“KALPTEN BİR’E”) ait bir internet sitesidir. Aşağıdaki Gizlilik Politikası Internet üzerinde www.kalptenbire.com sitesi üzerinden elde edinilen bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması ile ilgili olan kullanıcı haklarını açıklamaktadır.KALPTEN BİR’E, tüketicilere www.kalptenbire.com isimli internet sitesinden sitenin içerisinde yayınlanan ve her zaman güncellenerek geliştirilen bilgi, hizmet ve içeriği sunmakta ve bu şekilde bu bilgilerin sunumunu, hizmetlerin tüketicilere satışını yapmaktadır.
Kullanıcılar, www.kalptenbire.com sitesini ziyaret ederek; aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası maddelerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen kullanıcıların siteyi kullanmamaları gerekir. Gizlilik Politikası herhangi başka bir kaynak veya yöntem kullanılmadan sadece www.kalptenbire.com üzerinden elde edilen bilgiler için geçerlidir.1. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan; adınız ve soyadınız ve T.C. Kimlik Numaranız, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz ve şifreniz sitemizdeki hizmetlerden rahatça faydalanabilmeniz amacıyla 256bit SSL şifreleme sistemi ile güvenli olarak saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması ve muhafazası bakımından 6698 Sayılı Kanunu hükümlerine riayet edilmektedir.2. Sitemizde tarafımızca saklanmış olan bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış olan 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine göre bir satış anlaşması yapmak ve buna ilişkin diğer bilgi ve belgeleri (ilgili fatura, makbuz, kargo evrakı, ticari elektronik ileti gönderimi gibi) için kullanılmaktadır. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda, 6698 Sayılı Yasa hükümleri gereğince, üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Ancak bu bilgiler hiçbir şekilde kullanıcıların tercihleri haricinde 3. Kişilerle ve/veya kurumlarla tarafımızca paylaşılmayacaktır. KALPTEN BİR’E, bunu beyan ve taahhüt eder. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ. ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları‘nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ. tarafından görülmez ve kaydedilmez).3. Farklı internet siteleri üzerinde sitemizin trafiğini arttırmak adına çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dâhil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Anlaşma yaptığımız kurum, kuruluş ve/veya kişiler ve/veya çözüm ortaklarımız bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildirler. Ancak elde edilen bu bilgiler kanuni zorunluluklar ve resmi makamların tarafımıza ulaştırmış olduğu emirler ve talimatlar gereğince tarafınıza haber verilmeden gerekli resmi kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı üyelik işlemleri yaparken bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunduğumuz çerezlerin zarar görmesi olasılığı karşısında sisteminizde oluşabilecek olumsuzluklardan herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.


Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ. sorumlu değildir.4. Sitemizde bulunan kullanıcıların kişisel bilgileri, şirketimizin iletişim kampanyaları (e-posta, bülten v.s.) dâhilinde kendilerine bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcılarımız bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise diledikleri zaman bilgi@schoolofyounity.com adresine e-posta göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler. Yeni kampanyalar ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için kullanıcılarımız www.kalptenbire.com sitesi üzerinden haber bültenimize kayıt olabilirler veya daha önceki kayıtlarını silebilirler. Söz konusu bilgilendirme ve haber vermeler 6563 Sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirilmekte ve yine aynı yasa dahilinde sizlerden alınan onaya göre iletilmektedir.5. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ve resmi makamlarla haber vermeden paylaşabiliriz.6. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ.’ne aittir.7. Her türlü soru ve şikâyetleriniz için bilgi@kalptenbire.com adresine mail atarak ya da sitemizde bulunan telefon numaralarından müşteri destek hattımıza ulaşabilirsiniz.8. Bu siteden toplanan bilgiler, şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir.

 

9. Gizlilik politikasında kısmen ya da tamamen değişiklikler olabilir bu değişiklikler site üzerinde anında düzeltilecektir. Değişikliklere bağlı olarak yapılan düzeltmeler 1) sitemizin ana sayfasında 2) kullanıcılarımıza e-posta gönderimiyle duyurulabilir. Sitemizi kullanmaya devam ederek gizlilik politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ. ile akdetmiş olduğunuz işbu “üyelik sözleşmesi” gereğince, www.kalptenbire.com sitesine üyelik/alışverişim sırasında vermiş olduğum iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgilerin üyelik/satış işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, keza muhtelif ürün/hizmetlerin ERKAN ERKAYA Şahıs ŞTİ. ve iş ortakları ve tedarikçileri tarafından tarafıma verilebilmesi/satımı ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınmasına, siteniz ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanmasına, işlenmesine, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılmasına ve kullanımına 6563 ve 6698 sayılı Yasalar hükümleri de dahil olmak üzere, muvafakat ediyor ve izin veriyorum.bottom of page