top of page
İş Sunumu

Kurumsal Dizim ile şirketinizde verimliliği ve karlılığı arttırın.

Kurumsal Dizim Nedir?

Kurumsal Dizim işletmelerdeki karmaşık sorunları analiz etmek, sürdürülebilir çözümler bulmak ve gerekli adımları atmak için güçlü aynı zamanda yeni bir yöntemdir. Organizasyondaki yöneticilere, derin bir iç görü sağlar ve bir sorunun kaynağını kısa sürede belirlemenize yardımcı olur. 

Kurumsal Dizim, genel olarak kurumu veya organizasyondaki herhangi bir durumu analiz etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca liderlerin almaları gereken kritik kararlarda iç görü sahibi olmaları ve bilgi edinmeleri için de yol gösterici olur.

 

Kurumsal Dizim, şirkete yeni çözümler sunar ve organizasyonel yapıda aşılamayan döngüleri, sorunları çözüme kavuşturur. Organizasyon, yöneticiler, ekipler, çalışanlar ve müşteriler arasındaki ilişkiler hakkında derin bir anlayış getirir. Bütüncül bir yaklaşımla konunun kısa sürede çözümlenmesine olanak sağlar.

 

Kurumsal Dizim nerelerde kullanılır?

 • Organizasyonel dönüşüm süreçlerinde yönetimsel kararlar alırken,

 • Pazarlama süreçlerinde,

 • Ürün geliştirme, ihtiyaç ve doğru pazar belirleme aşamalarında,

 • Ürün - hizmet satışlarında pazar payının düşük olmasının nedenlerini araştırırken,

 • Liderlik süreçlerinde,

 • Strateji belirlerken,

 • Tekrarlayan sorunların çözümlerini araştırırken,

 • Şirket için yaşanan çatışmaların altında gözükmeyen nedenleri tespit ederken kullanılır
   

Nasıl Çalışır?

Kurumsal dizim işletmeye yönelik sorulara odaklanır. Soru belirlendikten sonra etkin elementler (konular) belirlenir. Bu konular yöneticiler, departmanlar, hedefler, pazar, strateji veya para olabilir. Konuların birbirleri ile olan etkileşimleri ve sorulan soruya olan katkıları aynı zamanda da diğer etkileri araştırılır. 

 

Kurumlar, birer organizma gibidir ve canlıdırlar. Her organizasyonun kendi dinamiği vardır. Bu dinamik insanların yani çalışanların, yöneticilerin, işletme sahiplerinin, müşterilerin ve yatırımcıların getirdikleri bilinçle oluşur. Bunların etkileşimi sistemik bilinci oluşturur ve bu da kurumsal kültürü veya davranış şeklinin gelişimini sağlar. Bu bağlantılar arasında fark edilmeyen gizli dinamiklerin keşfedilmesi ve çözümlenmesi aranan çözümü kendiliğinden getirir.

 

Kurumsal Dizim işletmeye sistematik bir yaklaşımla bakar ve kurumlara doğal ve dengeli bir yol belirlemeye yardımcı olur. Yatırım kararlarında veya ortaklık, bölünme gibi süreçlerde doğru yaklaşımı belirlemede öngörü verir.

Kurumsal Dizim ile şirketinizin karlılığını arttırın.

Kalbinize Yolculuk için
Bizimle İletişime Geçin!

Tel:          0531 527 52 57

E-posta: destek@kalptenbire.com

 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Instagram Simge
 • YouTube - Beyaz Çember
 • Pinterest - Beyaz Çember

Mesajınız başarıyla alınmıştır!

bottom of page