top of page

Kurumsal Kültür - Doğrular ve Yanlışlar

Liderlerin doğru yetenekleri işe almak ve strateji belirlemekten başka ayrıca şirket kültürü geliştirmek gibi de bir görevi vardır. Şirket kültürü geliştirmek ve güçlendirmek neden önemlidir?

Kurumsal Kültür, bir kurumun tek bir vücut olarak hareket etmesini sağlar.

Kültür şekilsizdir ve belli bir yöne kaydırmak için tutulabilen ve ölçülebilen bir olgu değildir. Her yıl önemli kurumsal şirketler çalışan başına yıllık yaklaşık 2.200 USD harcama yapmaktadır ancak yapılan atölye çalışmaları ve ölçümlemeler çoğunlukla yanlış alanlara kaymaktadır.

Şirket hedefleriyle eşlenik kurumsal kültürün geliştirilmesi, çalışanların da güveninin kazanılmasına ve bir kurumun tek bir vücut olarak belirlenen hedefe doğru ilerlemesine yardımcı olur. Ancak kendi içinde bölünmüş kurumların belirli bir hedefe doğru ilerlemesi pek de mümkün olmaz. Bir kurumun gözü kulağı farklı bir yöne bakarken, eli başka işte, ayağı başka adımlarda olduğunda dağınık bir kurum ortaya çıkar ve şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bütünsel bir çaba yerine belli şirket uzuvlarının çabaları ile daha fazla güç ve emek sarf edilir ve gerçek şirket potansiyeli ortaya konulamaz.

Şirket kültürünü değiştirme konusunda istekli olan kurumlar hedeflerini gerçekleştirebilmek için 3 temel konuya dikkat etmelidir:

1. Hedeflenen kültürü tek bir sıfat olarak betimleyin.

Liderlerin karmaşık ve tarifi zor kültür tanımları çalışanlar tarafından çoğunlukla algılanamaz ve sadece belli bir kesime hitap etmiş olur. Çoğunlukla çalışanlar kullanılan terimler ile şirketin çalışma şekli arasındaki çelişkiyi fark ederek oluşturulmak istenen kültüre olan inançlarını korumazlar ve reddederler. “walk the walk, talk the talk” tabiri ile ne söylüyorsan onu yapmak, şirketlerin çalışanlarına karşı iki yüzlü yaklaşımından uzak bir imaj sergilemesine neden olur.

2. Çalışanların geribildirimlerini alın.

Yapılan bir çok anket çalışmaları insanların belli seçenekleri seçerek en nihayetinde bir veri tablosu olarak karşınıza çıktığında size hikayenin sadece görünen kısmını gösterir. Çalışanlarla birlikte yapılan atölye çalışmalarında insanlara söz hakkı vermek, onların samimi düşüncelerini ifade edebilecekleri bir çalışma ortamı ve platformlar oluşturmak güven halkasının ilk zincirini tamamlayacaktır. Bu şekilde yaratıcı zihinlerle birlikte kurum hedeflerinin ve kültürünün eşlenik bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz.

3. Politikalarınızın istediğiniz kültürel değişimi destekler şekilde revize edin.

İşbirlikçi bir kültür oluşturabilmek için çalışan performanslarına dayalı sistemlerde beklenen kültürü ortaya koyun. Bu konuda öncelikle liderler rol model olmalıdır. Üst düzey yönetim ekibinin kendinde başlatacağı değişim, ekiplerde yansıma bulduğunda liderler daha başarılı sayılırlar.

Kurumsal Kültürünüzü geliştirmek, şirketinizin verimliliğini arttırmak için yönetim süreçlerinizi gözden geçirmelisiniz. Hedeflerinize ilerlerken işin kalbinde olan sizlersiniz. Kalbinizin zekasını kullanarak bu süreçleri rahatlıkla yönetebilirsiniz.


233 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page