Kalbin Astrolojisi

Kalbin Astrolojisi Nedir?

Kendini biraz daha tanımaya ne dersin?

Gerçekte kim olduğunu bilmek, yaşam amacının ne olduğunu öğrenmek, hangi potansiyellerinin olduğunu fark etmek yaşantınıza büyük ışık tutar.

Beden, zihin ve ruh üçlemesinde Kalbin yeri çok önemlidir. Ruh'un bulunduğu yer, hem bedene ait, hem de beyini yönlendiren merkezdir. Kalbin gerçeğini anlamak, hayatta gerçekleştirmek istediğimiz arzularımızı keşfetmek, kalbimizin ışığında ilerlemek için Kalbin Astrolojisine bize ışık tutar.

Ruhumuzun derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen birçok yönümüz bulunmaktadır. Bu yönler fark edilmediğinde, hayat amacı gerçekleştirilmediğinde karşımıza birtakım olaylar, kişiler çıkarak bize kısır döngüler yaşatabilir.

Kalbin Astrolojisi, doğmadan önceki etkiler ve doğduktan sonraki etkileri ve neden-sonuç ilişkileri açıklığa kavuşturmamıza yardımcı olur.

Çalışma İçeriği Nedir?

Bu çalışmada size özel bir rapor hazırlanır. Bu raporda, ruhunuzun kimliğini, yaşadığınız olayların ardında yatan temel nedenleri, hangi burçların sizin "sınav"ınız olduğunu, nelere ihtiyaç duyduğunuzu, sahip olduğunuz kimliğin olumlu veya olumsuz hangi davranış kalıplarını sergileyebileceğini ve bu kalıpların altında yatan temel nedenleri anlatır. Prenatal tutulmalar ile birlikte değerlendirilen natal haritası ile gerçek potansiyelinizi ortaya koyar.

Size özel yaklaşık 20-25 sayfalık raporu satın almak için aşağıdaki butona tıklayınız.

© 2019 Kalpten Bir'e